Bạn đang ở đây

Ông Nguyễn Văn Bách được bổ nhiệm chức Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh

Tại buỗi lễ, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bách giữ Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 12/10/2018. Cùng trao quyết định bổ nhiệm Quyền Cục trưởng, đại diện Tổng cục QLTT còn trao quyết định bổ nhiệm Đội trưởng 29 Đội QLTT quận, huyện và chuyên ngành thuộc Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cho 29 công chức.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Bách (Phó Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh trước đây) với vai trò Quyền Cục trưởng Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và chính quyền TP. Hồ Chí Minh trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hữu Linh cho biết, các lãnh đạo, công nhân viên chức Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh nay là công chức thuộc Bộ Công Thương về mặt cơ học, tuy nhiên chức năng, nhiệm vụ QLTT là không thay đổi.

Đối với công tác chuyên môn của ngành QLTT, trong đó có Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh, ông Linh yêu cầu 4 ưu tiên cần phải được giải quyết. Đó là từ nay cho đến hết năm 2019, phải ổn định tổ chức trong hoạt động của 63 Cục QLTT trên cả nước. Năm 2019, xây dựng thể chế pháp luật về QLTT, xây dựng thể chế chính sách, lập khung pháp lý về chế tài xử lý mới, đủ sức mạnh răn đe đối với hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại... Ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao nhất, theo đó áp dụng chế độ báo cáo các kế hoạch, kết qủa xử lý tức thời (online) trong ngày, để cả hệ thống QLTT, các doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng biết và dùng chung dữ liệu. Nâng cao năng lực chuyên môn của công nhân viên chức QLTT thông qua các lớp học và tổ chức thi cử nghiêm túc, việc nâng cao đạo đức công vụ cũng cần phải được quán triệt đến từng cơ sở của ngành.

Quyền Cục trường Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Bách cho biết, tình hình thị trường TP. Hồ Chí Minh vốn ngày càng phức tạp, do đó với trách nhiệm mới, lãnh đạo Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh và cán bộ công nhân viên chức của Cục phấn đấu kế thừa di sản truyền thống của ngành, đoàn kết và quyết tâm xây dựng kế hoạch, vượt qua mọi khó khăn để kiểm soát tốt thị trường, bảo vệ nền sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn: Báo Công thương

Tin liên quan