Bạn đang ở đây

Hưởng ứng “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2019 “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một trong những nội dung được tập trung thanh tra, kiểm tra.

Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một trong những nội dung được tập trung thanh tra, kiểm tra.

 

Thông qua các hoạt động của "Tháng hành động Vì ATTP” nhằm tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong thực thi pháp luật về ATTP. 

 

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường vai trò giám sát, hậu kiểm tại các địa phương. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

 

Theo đó, các sở, ban, ngành; ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức triển khai các hình thức truyền thông khác nhau phù hợp với từng địa phương. Đối tượng ưu tiên truyền thông là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chính quyền các cấp và người tiêu dùng.

 

Nội dung truyền thông là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; phổ biến làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

 

Phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...; tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATTP của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

Song song với các hoạt động tuyên truyền, vận động, công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP cũng được đẩy mạnh. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra tập trung xem xét giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP), giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ), giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn…

 

 Thông qua đợt thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

 

Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm ATTP được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm. Áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, khắc phục hậu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về ATTP theo đúng quy định của pháp luật.

Nguon: Bao Yen Bai

Tin liên quan