Skip to main content

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đồ gỗ nội thất

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đồ gỗ nội thất

Thông tin liên hệ:

Doanh nghiệp nào có nhu cầu, xin liên hệ:
Christophe Living
Mr. Jean-Christophe Burckhardt
Senior Designer & CEO
Mobile +61 412 744 711
Tel +61 2 9328 3352
Fax +61 2 9362 4200

Email:

Nội dung:

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đồ gỗ nội thất.