Bạn đang ở đây

Yên Bái: Triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

 Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi tổ chức và cá nhân tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết (trong cùng một giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 03 hàng năm) hoặc tổ chức các hoạt động nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Trong những năm gần đây chiến dịch Giờ Trái đất đã được người dân Yên Bái nhiệt tình tham gia, hưởng ứng bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết. Theo số liệu vận hành của Công ty Điện lực Yên Bái trong thời gian hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2017, tổng công suất trên toàn tỉnh giảm 13,87MW, tổng điện năng tiết kiệm được là 13,781kWh.

Sự kiện chính thức Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 – 21h30 Thứ bảy, ngày 24/3/2018. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Ngày 29/01/2018 Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Đối với đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái  phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Đối với Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Yên Bái hạn chế tối thiểu các đèn chiếu sáng đô thị, tắt các đèn trang trí vào thời gian diễn ra sự kiện chiến dịch Giờ Trái đất; Công ty Điện Lực Yên Bái phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực như: diễu hành, cổ động, treo băng rôn, và các biểu tượng tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất, các biểu tượng về tiết kiệm điện. Đồng thời đảm bảo cung ứng điện liên tục đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong thời điểm diễn ra sự kiện.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018  trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả./.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan