Bạn đang ở đây

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.300 tỷ đồng

Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 120,7 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.039,8 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 152 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 đạt mức tăng trưởng 12,46%.

Nguồn: Phòng KHTH

Tin liên quan