Skip to main content

Ý giới thiệu công nghệ dệt may tại thị trường Việt Nam

Ý giới thiệu công nghệ dệt may tại thị trường Việt Nam

Cơ quan Thương mại Ý, Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc dệt may của Ý (ACIMIT) và các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ máy móc của Ý sẽ đến tham dự Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may – thiết bị, nguyên phụ liệu 2017 (SAIGON TEX 2017) diễn ra từ ngày 5-8/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh.

ACIMIT hiện đại diện cho khoảng 300 nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, với gần 12.000 lao động và tổng giá trị máy móc sản xuất là 2,6 tỷ EUR, xuất khẩu chiếm hơn 86% tổng doanh thu. 12 công ty thành viên của ACIMIT như Brongo, CARU, CIBITEX, Ferraro, JK Group, LGL, Marzoli, MC, Mei, Ptmt, ROJ và Texma sẽ tham dự triển lãm và giới thiệu nhiều công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại chuyên ngành dệt may.

Việt Nam là 1 trong 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của ngành công nghiệp máy móc dệt may Ý. Năm 2016, giá trị xuất khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành dệt may của Ý sang Việt Nam đạt trên 39 triệu EUR, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu máy móc dệt kim chiếm 9%, máy xe sợi chiếm 37%.

SAIGON TEX 2017 diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu và chuyển giao công nghệ, máy móc trang thiết bị ngành dệt may, hội thảo giới thiệu sản phẩm, tọa đàm kết nối DN trong và ngoài nước chuyên ngành dệt may.