Bạn đang ở đây

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn, toàn diện hơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. 

5/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh

Trong tháng 11/2017, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có 5/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan với điểm nhấn là dự án xây dựng Nhà máy linh kiện điện tử của Công ty EDGE GLASS (Hàn Quốc) sẽ khởi công trong tháng 12. Thu ngân sách 11 tháng đạt kết quả khả quan với con số 1.961 tỷ đồng, dự ước kết thúc năm sẽ đạt 2.494 tỷ đồng (vượt 21,7% dự toán HĐND tỉnh giao). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. 

Quang  cảnh Hội nghị

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã tham gia thảo luận, tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng, dự ước năm 2017 và các giải pháp trọng tâm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017; tình hình thu ngân sách 11 tháng, dự ước và các giải pháp hoàn thành dự toán ngân sách năm 2017; xây dựng Đề án phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 – 2020; tình hình rà soát, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; việc thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác hỗ trợ cứu đói dịp tết Nguyên đán 2017… 

 Thành viên UBND tỉnh tham gia thảo luận tại phiên họp.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn, toàn diện hơn

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong tháng 11. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là: tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp còn ở mức thấp; số thu ngân sách phải thực hiện còn rất lớn; tiến độ xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số ngành thiếu chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối của năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là 31 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn, toàn diện hơn so với số liệu ước thực hiện để báo cáo HĐND tỉnh; hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình để trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong tháng 11.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục thực hiện các giải pháp "nước rút" để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng khu vực nông nghiệp năm 2017; đôn đốc các địa phương hoàn thành các tiêu chí, thủ tục, hồ sơ để tổ chức thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018, duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ: cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trên 9.000 tỷ đồng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm. 

Lĩnh vực thu chi ngân sách: cần tập trung mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2017 theo dự toán phấn đấu (thấp nhất là 2.470 tỷ đồng, mục tiêu 2.494 tỷ đồng), kịp thời biểu dương những địa phương làm tốt công tác thu ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nghiêm túc quán triệt việc không tổ chức các đoàn đi thăm quan, học tập kinh nghiệm vào thời điểm cuối năm. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng về cơ chế, chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc không chuyên trách ở cấp xã năm 2018. 

Với lĩnh vực xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương giao bổ sung kế hoạch vốn, điều chỉnh, chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản trước 10/12/2017; tập trung hoàn thành tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2017, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung các giải pháp, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Song song với đó, đồng chí yêu cầu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư năm 2018 của tỉnh, hoàn thành trước 20/12/2017.; duy trì các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp theo kế hoạch. 

Cùng với đó, tập trung hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Khẩn trương tổ chức đấu giá các quỹ đất còn lại theo kế hoạch để đảm bảo nguồn thu từ sử dụng đất năm 2017. 

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin đối ngoại, quốc phòng – an ninh, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan