Skip to main content

Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng

Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 28/02/2017, Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng (1.821.710.834.405 đồng).

 

 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa có báo cáo gửi liên Bộ Công Thương - Tài Chính thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến cuối tháng 02/2017.

 

Theo báo cáo của Tập đoàn, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đầu kỳ tháng 2/2017 còn trên 1.777 tỷ (1.777.299.309.972 đồng). Lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 28/02/2017 còn trên 1.831 tỷ đồng (1.831.361.523.206 đồng).

 

Số tiền chi sử dụng cho bình ổn giá xăng dầu đến ngày 28/02/2017 là trên 343 tỷ đồng (343.494.056.762 đồng).

 

Số dư cuối kỳ tính theo lũy kế từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 28/02/2017, Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.800 tỷ đồng (1.821.710.834.405 đồng).

 

Nguồn: moit.gov.vn