Skip to main content

Công ty Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu CaCo3

Công ty Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu CaCo3

Công ty Thương mại APR IMPEX, địa chỉ tại New Delhi, Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu Canxi Carbonate (CaCo3) số lượng lớn.

 

Công ty Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu CaCo3

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu liên hệ ông Mohit Gupta,

Điện thoại +91 9873945755,                     

Email: aprimpex@gmail.com.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ