Bạn đang ở đây

Bộ Công Thương tăng cường tuyên truyền về quy tắc xuất xứ trong các FTA

Hiện nay một số FTA giữa Việt Nam với các nước đối tác đã kết thúc đàm phán và chuẩn bị ký kết. Để giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội từ các FTA mang lại và có bước chuẩn bị cho việc tham gia vào quy trình cấp C/O qua Internet và hiểu rõ về hệ thống cấp C/O qua Internet, trong tháng 6, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự kiến tổ chức “Hội nghị phổ biến chính sách mới về Quy tắc xuất xứ” tại Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Lạng Sơn.

Cụ thể, hội nghị tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức ngày 13/6 tại Thái Bình ngày 14/6; tại Hà Nội ngày 22/6 và tại Lạng Sơn được tổ chức vào thứ Hai ngày 27/6.

Nội dung chính của các hội thảo là phổ biến chính sách và nội dung mới về Quy tắc xuất xứ (Quy trình cấp C/O điện tử, Hồ sơ thương nhân điện tử, kết nối thông tin về C/O với các nước ASEAN, tự chứng nhận xuất xứ...); những lỗi thường gặp trong quá trình đề nghị cấp C/O tại các tổ chức cấp C/O ưu đãi và cách khắc phục; trao đổi và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp.

Được biết, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ triển khai chương trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi qua Internet và cải cách một số quy trình liên quan đến lĩnh vực C/O.

Doanh nghiệp quan tâm đến hội nghị liên hệ với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) theo đầu mối liên hệ dưới đây:

- Tại Thanh Hóa: Anh Nguyễn Xuân Thắng - ĐT: (037) 3751 616;

- Tại Thái Bình: Anh Tống Duy Hoàng - ĐT: (036) 3831 268;

- Tại Hà Nội: Chị Quyền Thị Thúy Hà - ĐT: (04) 2220 5455;

- Tại Lạng Sơn: Anh Liễu Anh Minh - ĐT: (025) 371 0917.

Nguồn: Báo Công Thương

Tin liên quan