Skip to main content

Cty TNHH chế biến XK chè Bảo ái 

Cty TNHH chế biến XK chè Bảo ái 

Địa chỉ

xã Tân Nguyên - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3854062

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000089

Nguyễn Văn Hoan

Ngành nghề kinh doanh

SX, chế biến, kinh doanh, XNK các sản phẩm chè.
- SX, chế biến, kinh doanh nông sản địa phương.
- Kinh doanh, XNK thiết bị chế biến chè.
- Dịch vụ hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản.