Skip to main content

Công ty trách nhiệm hữu hạn LNB

Công ty trách nhiệm hữu hạn LNB

Địa chỉ

thôn Thiên Tuế, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên bái

Số điện thoại

029.3873425

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000149

Liễu Ngọc Nam

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh thương mại, xuất khẩu các sản phẩm chè và các nông sản khác.