Skip to main content

Công ty TNHH Yên Thành tỉnh YB 

Công ty TNHH Yên Thành tỉnh YB 

Địa chỉ

SN 647 - tổ 32 C - phường Đồng Tâm Tp Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3855214

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000093

Nguyễn Anh Tuấn

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, xây lắp điện nước, nội ngoại thất các công trình;
- San tạo mặt bằng;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy công trình;
- Vận tải hàng hóa;
- Môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn về bất động sản.