Skip to main content

Công ty TNHH Thụ Hưởng

Công ty TNHH Thụ Hưởng

Địa chỉ

thôn 9 - xã Hợp Minh huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3863523

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000142

Nguyễn Hữu Hưởng

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng.