Skip to main content

Công ty TNHH Thắng Lợi 

Công ty TNHH Thắng Lợi 

Địa chỉ

khu III, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3876150

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000160

Trần Văn Tuấn

Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.
- San tạo mặt bằng.
- Khai thác đá xây dựng.
- Mua bán vật liệu xây dựng, đồ nội thất.
- Vận tải hàng hóa;
- Giám sát thi công các công trình xây dựng, dân dung, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng cơ sở.