Skip to main content

Công ty TNHH Thẩm Hường

Công ty TNHH Thẩm Hường

Địa chỉ

số nhà 805 - khu phố 1 - thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3826149

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản

Giấy phép kinh doanh

1602000136

Nguyễn Văn Thẩm

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Vận tải hàng hóa;
- Chăn nuôi gia súc;
- Mua bán trâu, bò;
- Buôn bán trâu, bò giống và các loại giống vật nuôi;
- Trung chuyển và chăn nuôi thuê trâu bò, lợn, dê;
- Giết mổ gia súc, gia cầm;
- Mua, bán giống cây trồng các loại.