Skip to main content

Công ty TNHH Nam Hưng

Công ty TNHH Nam Hưng

Địa chỉ

Tổ 13 - TT Yên Bình Huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3885736

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Đặng Văn Thỏa

Ngành nghề kinh doanh

- Khai thác, chế biến đá xây dựng.
- Xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi.
- San tạo mặt bằng.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Vận tải hàng hóa.
- Kinh doanh thương mại dịch vụ và xăng dầu.