Skip to main content

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QLTT

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QLTT

Danh bạ điện thoại chi cục QLTT

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Lãnh đạo

 

 

1

Phan Bá Hùng

Chi cục trưởng

0913.005.537

2

Nguyễn Liên Hiệp

Phó Chi cục trưởng

 

3

Trần Hùng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.737.115

4

Nguyễn Đình Bàn

Phó Chi cục trưởng

0912.510.091