Bạn đang ở đây

Yên Bái thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

06/01/2023 07:48:02

Yên Bái thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên.

Việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ngày 1/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 2012/QĐ-UBND về ban hành phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định, tỉnh đã thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 sở nói trên tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên. 

Các thủ tục hành chính bao gồm: tặng thưởng bằng khen cấp Trung ương, cấp tỉnh; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; đổi giấy phép lái xe; cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải. 

Các thủ tục này được thực hiện song song tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III, điểm Bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên và cả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như hiện nay.

Đây là biện pháp tích cực góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, đưa ra cách thức phục vụ thuận tiện, nhanh chóng nhất với phương châm đơn giản, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan