Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

07/01/2023 16:07:36

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Sở Công Thương nhận được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 122022/CV-ELKEN/YB ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Yên Bái của Công ty TNHH Elken International Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Elken International Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan