Bạn đang ở đây

Tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

28/06/2023 15:00:16

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổng hợp, biên soạn “Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

Quang cảnh Hội Nghị 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tin liên quan