Bạn đang ở đây

Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024

15/05/2024 17:04:20

          SCT-Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-BCĐ 24/4/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Yên Bái về triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính nhà nước (sau đây viết tắt CCHC) năm 2024, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1080/KH-SCT, ngày 13/5/2024 về việc tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024 như sau:

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan