Bạn đang ở đây

Triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Yên Bái để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử

26/06/2023 16:10:04

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2023; Biên bản ghi nhớ ngày 18/5/2023, giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái và Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam, VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần BKAV, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS, Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm về việc phối hợp triển khai thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Yên Bái thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giao dịch điện tử trên môi trường mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân tỉnh Yên Bái để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Bố trí nhân lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp hướng dẫn, cấp chữ ký số miễn phí cho công dân từ ngày 26/6/2023.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Triển khai cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân để sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo đúng cam kết với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Định kỳ ngày 30 hằng tháng báo cáo số lượng chữ ký số được cấp cho người dân về Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Danh sách cán bộ của doanh nghiệp là đầu mối triển khai chữ ký số; chính sách cấp chữ ký số và tài liệu hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng chữ ký số của từng doanh nghiệp để các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu phối hợp triển khai.

(có phụ lục và hướng dẫn kèm theo).

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

Tin liên quan