Bạn đang ở đây

Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

19/04/2023 14:27:14

SCT - Ngày 29/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương) chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt nam (Cơ quan thường trực của Giải thưởng) và các cơ quan liên quan chính thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Thực hiện công văn số 1213-CV/BTGTU ngày 14/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, để Giải thướng diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về TTĐN, quảng bá hình ảnh đất và người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp gửi tác phẩm, sản phẩm dự thi phù hợp với Thể lệ Giải thưởng; Nội dung dự thi tập trung vào một số vấn đề như: các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hoạt động đối ngoại của Yên Bái; chủ trương, chính sách của tỉnh trên mọi lĩnh vực, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, quản bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, đất và người Yên Bái; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là kỷ niệm sự kiện 65 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái… Bên cạnh đó, tập trung đầu tư, tìm tòi, phát hiện các mảng đề tài mới, hấp dẫn, đầu tư hơn nữa về nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, tiếp cận công nghệ truyền thông hiện đại… Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31/7/2023 (theo dấu bưu điện).

Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời quét mã QR:                                                 

 

 

 

 

(Văn bản chi tiết xem trong mục đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan