Bạn đang ở đây

Thông báo về việc ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

16/05/2024 14:58:53

Thực hiện Quyết định số 1027-TU/QĐ ngày 09/4/2024 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI năm 2024.

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-SCT ngày 01/11/2022.

          Trong thời gian từ ngày 16/5/2024 đến hết ngày 24/5/2024, đồng chí Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở Công Thương tham gia đoàn cán bộ của tỉnh đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI năm 2024, ủy quyền cho đồng chí Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở điều hành, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Công Thương (trừ công tác cán bộ).

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan