Bạn đang ở đây

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

13/03/2024 11:54:40

Ngày 12/03/2024 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. 

(Có file chi tiết đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan