Bạn đang ở đây

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023

13/09/2023 17:52:33

Ngày 08/09/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 193/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023 là hoạt động thường niên nhằm đánh giá việc tổ chức, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác thanh niên.

Thông qua Hội nghị đối thoại nhằm tuyên truyền, tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của thanh niên; phổ biến cho thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức công dân, có khát vọng cống hiến và thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động, công tác và tích cực tham gia phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân và thanh niên, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Hội nghị đối thoại là dịp để đánh giá, ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến tới 08 điểm cầu các huyện, thị xã.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan