Bạn đang ở đây

Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/08/2022 08:56:23

Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan