Bạn đang ở đây

Cập nhật thông tin tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17/08/2020 16:47:17

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các quy định về quản lý biên giới, quản lý thương mại biên giới của phía Trung Quốc, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang thực hiện thông quan hàng hoá tại 5/12 cửa khẩu.

Ngày 11/8/2020 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 948/SCT-QLTM về việc Cập nhật thông tin tình hình tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan