Bạn đang ở đây

Ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/11/2022 15:45:12

Thực hiện Quyết định số 2471/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022". Ngày 27/11/2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2768/KH-SCT tổ chức Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(có Quyết định số 2471/QĐ-BCT và Kế hoạch số 2768/KH-SCT kèm theo)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan