Bạn đang ở đây

Tết Nguyên Đán 2023

Tiếng Việt

Thủ tướng yêu cầu CBCCVC tuyệt đối không đi lễ hội, không tổ chức du xuân trong giờ hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính;…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội

Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan, tổ chức liên quan không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Tăng cường quản lý lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội theo thẩm quyền.

Hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn, bảo đang trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị Du lịch toàn quốc lần thứ 3 trong tháng 02 năm 2023.

Khẩn trương tập trung ngay vào công việc; thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP. 

Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP; quán triệt chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", cụ thể hóa chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, cơ quan, đơn vị mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực và của đất nước.

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, bố trí kế hoạch vốn năm 2023, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định; nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, hạ tầng văn hóa, xã hội.

Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hình thức hợp tác công tư…

Các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đường bộ cao tốc khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án, đảm bảo kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhà nước và đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hoá, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao, kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

Chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023.

Các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khí thế mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả.

Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước các cấp luôn cùng đồng hành với doanh nghiệp, người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật..

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chủ đề của năm 2023 "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Điện lực Yên Bái khuyến cáo sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong dịp Tết

Công ty Điện lực Yên Bái đề nghị người dân tuyệt đối không bắn pháo bông, pháo sáng không bắn các loại pháo giấy có tráng kim loại gần đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện; không thả đèn trời, thả diều, đồ chơi - thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện

 

 

Nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao đột biến trong dịp Tết Nguyên đán sẽ dẫn đến quá tải cục bộ lưới điện, gây nhảy các Aptomat tại các trạm biến áp phân phối làm gián đoạn cung cấp điện. Vì thế, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cấp điện ổn định, liên tục cho nhân dân vui Xuân đón Tết, Công ty Điện lực Yên Bái khuyến nghị đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

1. Các hộ gia đình kiểm tra hệ thống điện từ sau thiết bị bảo vệ công tơ đến các phụ tải sử dụng điện trong gia đình để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc thay thế dây dẫn sau công tơ, các thiết bị điện không đảm bảo vận hành. Thực hiện thay thế dây dẫn, các thiết bị bảo vệ trong gia đình (cầu dao, cầu chì, aptomat) phù hợp với phụ tải để tránh quá tải và gây cháy nổ.

2. Các thiết bị điện như máy nước nóng, tủ lạnh, máy giặt,… thực hiện nối đất theo đúng quy định của nhà sản xuất.

3. Các đơn vị tổ chức sự kiện vui chơi, giải trí, chợ hoa..., trong dịp Tết bố trí hệ thống điện an toàn, tránh nguy cơ bị điện giật.

4. Tuyệt đối không bắn pháo bông, pháo sáng không bắn các loại pháo giấy có tráng kim loại gần đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện; không thả đèn trời, thả diều, đồ chơi - thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện; Không treo pano, băng rôn lên các cột trạm biến áp hoặc cột điện mà không đảm bảo khoảng cách an toàn lên đường dây điện.

5. Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện, không sử dụng các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 24h00 ngày 30 Tết (tức ngày 21/01/2023).

Công ty Điện lực Yên Bái trân trọng cảm ơn quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Nguồn: Công ty Điện lực Yên Bái

Cận tết ở chợ hoa đào Thẩm Lé

Không rõ hình thành từ bao giờ, nhưng có lẽ chợ hoa đào ở khu vực hang Thẩm Lé (thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ) được nhiều khách xa gần biết đến. Năm nay tết sớm, hoa đào chưa nở rộ nhưng Chợ hoa đào Thẩm Lé vẫn thu hút đông đảo người chơi.

Khách gần xa tìm đến Chợ hoa đào Thẩm Lé.

Khách gần xa tìm đến Chợ hoa đào Thẩm Lé.

Chợ hoa đào Thẩm Lé (tạm gọi tên như vậy), nằm dọc trên quốc lộ 32 kéo dài từ trung tâm xã Nghĩa Lộ đầu huyện Văn Chấn đoạn qua thôn 8, tập trung nhiều ở khu vực hang Thẩm Lé, gần cây xăng quân đội. 

Đào được cung cấp từ vườn các hộ dân trong vùng và đào rừng được đồng bào Mông mang về bán. Nhiều thế - dáng, đào gốc, đào cành, đào bích, đào phai đủ loại hấp dẫn người chơi đến những ngày cuối năm âm lịch, không đông đúc nhưng đủ nhộn nhịp để tạo nên nét xuân riêng có ở miền Tây Yên Bái.

Khách gần xa tìm đến Chợ hoa đào Thẩm Lé. 

Đào cành, đào gốc với nhiều thế dáng

Năm nay tết sớm, hoa đào chưa nở rộ nhưng đào ở đây vẫn có "chất" đáp ứng nhu cầu người chơi.

 

Những cành hoa mận trắng cũng tạo sức hấp dẫn riêng của hoa cảnh ngày tết.

 

29 tết, đào vẫn từ xã Nghĩa Lộ được chuyển về thành phố Yên Bái.

 

Tranh thủ vắng khách, ông chủ vườn tiếp tục chăm sóc cho những cành đào được bày bán.

 

Người bán đào ở đây có cách buộc đào hết sức cẩn thận để vận chuyển đi xa.

 

Về tết với cành đào Thẩm Lé.

Nguồn: Báo Yên Bái

Thông tin về huy động nguồn điện dịp Tết Nguyên đán 2023

Do nhu cầu điện dịp Tết Nguyên đán giảm, EVN sẽ huy động nguồn điện hợp lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia.

Theo quy luật hàng năm, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán sẽ giảm thấp đáng kể so với ngày thường. Số liệu dự báo cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết năm nay công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa có thể giảm còn 16.000-17.000 MW, tương ứng với khoảng 60% so với ngày làm việc bình thường.

Trong khi đó, tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 21.000 MW (bao gồm gần 16.200 MW điện mặt trời và gần 4.000 MW điện gió), chiếm tỉ lệ 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống điện (khoảng 77.800 MW). Như vậy, chỉ riêng về nguồn năng lượng tái tạo đã có công suất lắp đặt cao hơn nhiều so với công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống trong các giờ thấp điểm trưa của ngày Tết.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ Tết, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải. Trong thực tế vận hành, để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) bắt buộc phải duy trì một số tổ máy điện truyền thống (như nhiệt điện than, turbine khí, thủy điện...) ở mức tối thiểu để đảm bảo quán tính và ổn định cho hệ thống điện, cũng như có đủ công suất dự phòng trong các tình huống sự cố nguồn điện, hoặc các biến động bất thường trong vận hành thực tế.

Chính vì vậy, khi phụ tải xuống quá thấp, các nguồn truyền thống đã ngừng/giảm phát đến giới hạn kỹ thuật mà tổng công suất phát vẫn vượt nhu cầu tiêu thụ, việc điều chỉnh giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện, kể cả từ các nguồn năng lượng tái tạo là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Nhận định về nhu cầu sử dụng điện trong dịp Tết Nguyên đán 2023, ông Nguyễn Đức Ninh - Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết: “Dự kiến phụ tải các ngày Tết Nguyên đán từ ngày 14-20/1/2023 (tức từ này 23-29 tháng 12 âm lịch) nhu cầu điện giảm còn 60-63% so với ngày bình thường. Đây là thách thức không nhỏ với A0 trong việc đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục”.

Nhu cầu điện dịp Tết  giảm: Sẽ phải cắt giảm nguồn để đảm bảo hệ thống điện an toàn, ổn định
Ông Nguyễn Đức Ninh báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo EVN về công tác điều độ dịp Tết Nguyên đán 2023

Theo ước tính, thời điểm 12h, phụ tải giảm thấp chỉ khoảng 15.000MW, điện mặt trời và điện gió vào khoảng 13.000 MW. Các nguồn truyền thống điều độ được phải giảm duy trì ít nhất khoảng 6.000-7.000 MW để đảm bảo quán tính và ổn định cho hệ thống

Với công suất đặt của năng lượng tái tạo chiếm khoảng 27% hệ thống điện, ngày Lễ, Tết dự báo năng lượng tái tạo chiếm khoảng 70% phụ tải quốc gia, khả năng hấp thụ chỉ được 39-45% công suất”, ông Nguyễn Đức Ninh cho biết thêm.

Cũng theo tính toán, dự kiến vào các khung giờ thấp điểm trưa thì sản lượng điện hấp thụ/sản lượng dự báo theo sơ cấp (điện mặt trời solar farm, điện gió) chiếm khoảng 90-107/120 triệu kWh; tỷ lệ sản lượng/công suất hấp thụ thập thấp điểm trưa từ 10h-13h vào khoảng 75-89%/45-68%.

"Với phân tích và dự báo trên thách thức đặt ra cho công tác điều độ hệ thống là rất khó khăn trong điều kiện dư thừa nguồn điện, đảm bảo cấp nước hạ du, điện áp tăng cao, quán tính hệ thống giảm thấp, dự phòng công suất điều chỉnh tần số giảm thấp, có thể ảnh hướng đến ổn định tần số", ông Nguyễn Đức Ninh chia sẻ.

Nhu cầu điện dịp Tết  giảm: Sẽ phải cắt giảm nguồn để đảm bảo hệ thống điện an toàn, ổn định
Nhu cầu điện sụt giảm đã đặt ra thách thức cho công tác điều độ trong dịp Tết Nguyên đán

Để đảm bảo quán tính hệ thống, cần phải quy trì tối thiểu 15 tổ máy nhiệt điện than miền Bắc, 3-4 tổ máy nhiệt điện than ở miền Nam và ở miền Trung là 4-5 tổ.

Trước tình hình trên, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã sẵn sàng chuẩn bị các phương án cũng như kịch bản ứng phó nhằm đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, trong công tác vận hành hệ thống điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã tính toán, lập phương án vận hành nguồn, lưới và chỉ huy vận hành theo tình hình thực tế.

Theo đó, A0 đã lập phương thức đảm bảo Tết Nguyên đán 2023, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho đội ngũ đi ca thông qua chuyển đổi phòng điều khiển dự phòng, rà soát các trang thiết bị cần thiết; chuẩn bị các biện pháp điều chỉnh điện áp: Rà soát toàn bộ kháng bù ngang 500kV đảm bảo để đưa vào vận hành trong đợt Tết Nguyên đán; lập danh sách các ĐZ 500kV, 220kV,110kV để cắt dự phòng trong trường hợp điện áp tăng cao và hết biện pháp điều chỉnh ( dự kiến phải tách dự phòng khoảng 10 đường 500kV, 25 ĐZ 220kV)…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp và tuân thủ lệnh điều độ của A0 để hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Đồng thời, trong các ngày Tết (từ 0h ngày 20/1 đến hết ngày 26/1, tức từ 29 đến mùng 5 Tết) không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Bên cạnh đó, EVN cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện các biện pháp việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương.

Nguồn: Báo Công Thương