Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
17/04/2023 - 08:22
Tiết kiệm thời gian - rút ngắn khoảng cách
31/03/2023 - 16:27
Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái
31/03/2023 - 16:08
Quyết định số 424 về công bố TTHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện...
28/03/2023 - 10:56
Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính...
20/03/2023 - 14:49
Tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
08/03/2023 - 13:51
Yên Bái thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
06/03/2023 - 15:37
Văn Chấn nỗ lực cải cách hành chính vì người dân
01/03/2023 - 09:42
Lục Yên đẩy mạnh xây dựng nền “hành chính phục vụ”
27/02/2023 - 08:40
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...
24/02/2023 - 08:03
Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành...
17/02/2023 - 15:21
Sơn Thịnh đẩy mạnh cải cách hành chính