Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

02/07/2021 - 08:52
Sở Công Thương Hà Tĩnh đang hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh...
23/06/2021 - 08:46
Dù đã linh hoạt triển khai các chương trình, hoạt động cho phù hợp với thực tế địa phương, tuy...
09/06/2021 - 08:30
Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng...
02/06/2021 - 14:11
Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, các doanh nghiệp dệt may đã luôn đặt báo động đỏ...
27/05/2021 - 09:15
Nguồn kinh phí hỗ trợ cho triển khai các đề án của khuyến công Hải Phòng tuy không lớn nhưng đã tạo...
19/05/2021 - 10:54
Trong nhiều năm qua, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ...
10/05/2021 - 08:58
Do thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, công tác bình chọn...
28/04/2021 - 08:12
Đại dịch COVID-19 còn cho thấy, chìa khóa để giảm thiểu tác động tiêu cực đó là quan hệ hợp tác lâu...
22/04/2021 - 08:09
Đại dịch COVID-19 còn cho thấy, chìa khóa để giảm thiểu tác động tiêu cực đó là quan hệ hợp tác lâu...
16/04/2021 - 08:01
Ngành Công Thương Đà Nẵng đóng vai trò chính thực hiện các mục tiêu về xây dựng khu công nghiệp...
07/04/2021 - 08:58
Sở Công Thương Bắc Kạn đã và đang hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh từ ứng...
02/04/2021 - 08:44
Đào tạo nghề nhằm cung cấp lao động có tay nghề và tay nghề cao cho doanh nghiệp (DN) công nghiệp...