Bạn đang ở đây

Yên Bái: tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia

18/01/2023 15:49:53

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023, ngày 17/01 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 171/UBND – VX về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

       Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các ngày lễ, ngày hội trong năm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm. Phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi, không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe. Thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành, của địa phương, đơn vị; Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

        Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 tại địa phương; Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh và các cơ sở bán lẻ rượu trên địa bàn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

[infographic] - Những điều cấm trong Luật Phòng chống tác hại rượu, bia - Nguồn ảnh: Báo Người lao động

Tài liệu đính kèm: