Bạn đang ở đây

Thư chúc mừng năm mới của Giám đốc Sở Công Thương - Vũ Vinh Quang

16/01/2023 14:00:06

Chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023

Năm 2022 là năm gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, do ảnh hưởng tình hình thế giới và của đại dịch Covid-19. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự cố gắng nỗ lực của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương và đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, ngành Công Thương Yên Bái đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, nhiệm vụ công tác và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, tạo đà bước vào năm mới với khí thế và vận hội mới.

Năm 2023, dự báo tiếp tục gặp khó khăn, thách thức. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 ngành Công Thương Yên Bái chủ động tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao theo Chương trình số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 và Chương trình hành động của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU; Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để tìm kiếm thị trường mới; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Công Thương kính chúc các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới./.

VŨ VINH QUANG

Giám đốc Sở Công Thương

Tin liên quan