Bạn đang ở đây

Hướng dẫn DN thông báo, đăng ký Website TMĐT với Bộ Công Thương

26/06/2024 16:56:33

Thực hiện Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương. Việc thông báo, đăng ký website⁄ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công Thương là điều kiện cần thiết đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân, tránh những hậu quả pháp lý không đáng có, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng niềm tin với khách hàng.

Thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã ban hành văn bản tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Nghị định số 85/2021/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT tới các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều thương nhân, tổ chức, cá nhân chưa thực sự hiểu và có nhận thức rõ ràng về việc phải thực hiện thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương.

Vì vậy, Sở Công Thương ban hành văn bản này kèm theo quy trình đăng ký, thông báo website/ứng dụng TMĐT của Trung tâm phát triển Thương mại  điện tử - Cục TMĐT & KTS, Bộ Công Thương để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, quan tâm, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử với Bộ Công Thương theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các thương nhân, tổ chức, cá nhân liên hệ về phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, địa chỉ số 107A, đường Hòa Bình, tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163854916, di động 0913251155 gặp đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn để được hướng dẫn.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương và lực lượng chức năng có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng không thực hiện việc thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định./.

(Kèm theo quy trình đăng ký, thông báo website/ứng dụng TMĐT của Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT & KTS, Bộ Công Thương).

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan