Bạn đang ở đây

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

04/07/2022 09:00:07

Sáng ngày 02/7/2022, tại Hội trường Sở Công Thương Yên Bái, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Vinh Quang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ Sở và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

Đồng chí Vũ Vinh Quang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19, giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu và giá cước vận tải tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp và sự phục hồi của hoạt động thương mại. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành Công Thương đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động của cấp ủy một cách toàn diện các nhiệm vụ; trong đó bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để tổ chức thực hiện; đã phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; công tác xây dựng tổ chức đảng được thực hiện nhiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động được thực hiện hiệu quả; đã chỉ đạo đẩy mạnh khắc phục các khuyết điểm, tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến đã đăng ký; thực hiện tốt các yêu cầu trong các buổi làm việc của Tỉnh ủy; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 334-KL/TU ngày 06/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công Thương.

Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành:

- Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 7.314 tỷ đồng, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 100,2 kịch bản, đạt 47,19% kế hoạch năm.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 11,06% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 134% kịch bản.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 11.454,5 tỷ đồng, tăng 9,63% so cùng kỳ, bằng 96% kịch bản, đạt 48,7% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 147 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ, bằng 112,8% so với kịch bản, đạt 52,5% kế hoạch năm.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 39,9 triệu USD, giảm 21,8% so cùng kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Đảng uỷ đã chỉ đạo triển khai, quán triệt, phổ biến cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản, chương trình, kế hoạch, chỉ thị... của tỉnh, của Trung ương sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, tăng cường biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin đối với đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nề nếp sinh hoạt đảng định kỳ; đảng viên thực hiện tốt các nội dung đã ký cam kết xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021.

Xây dựng và ban hành Chương trình công tác của Đảng ủy Sở năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở, của UBKT Đảng ủy Sở năm 2022; các chi bộ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2022; xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát (sửa đổi, bổ sung) nhiệm kỳ 2020-2025. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ theo chương trình; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ 2022-2025 sau đại hội; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các nội quy, quy chế của cơ quan.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đúng quy định; không phát hiện các dấu hiệu vi phạm về tham ô, tham nhũng, lãng phí.

Công tác an sinh xã hội, đã chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ đối với 02 xã được Tỉnh ủy giao phụ trách nhất là trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo thuộc xã Bản Công và xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu năm 2022.

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, 6 tháng Sở Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện tháng 7 và hết năm 2022, cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN (so sánh 2010) tháng 7 phấn đấu đạt trên 1.345 tỷ đồng, lũy kế hết năm 2022 ước đạt 15.500 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 phấn đạt 1.980 tỷ đồng, lũy kế hết năm 2022 ước đạt gần 23.500 tỷ đồng.

- Xuất khẩu tháng 7 phấn đấu đạt 24 triệu USD trở lên, lũy kế hết năm 2022 đạt trên 280 triệu USD.

Nhiệm vụ và giải pháp

- Tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy, Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp và chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết số 30/NQ-TU ngày 24/02/2021 và đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 đối với các nhiệm vụ ngành công thương; quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành công thương giai đoạn 2021-2025;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó tập trung nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp sở, rút ngắn thời gian thực hiện, tiếp tục đề xuất các TTHC áp dụng giải quyết ở mức độ 3,4 trở lên.

- Tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt động của ngành: Lĩnh vực công nghiệp (khoáng sản, thủy điện, khuyến công, quản lý hóa chất (sử dụng tiền chất ma túy), thương mại (kinh doanh thương mại, XTTM, xuất nhập khẩu).

- Tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại; nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong các tháng cuối năm 2022.

- Thực hiện rà soát lại công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo theo vị trí việc làm.

- Tiếp tục cập nhập tiến độ phê duyệt các đề án, KH đã trình UBND tỉnh;

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 20/4/2022 của Sở để khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận số 334-KL/TU ngày 06/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 30/5/2022 của Sở để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong Báo cáo của Trưởng đoàn công tác số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ Sở Công Thương ngày 21/5/2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo phương án phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030 đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan