Bạn đang ở đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp

26/06/2024 13:49:23

 

     Ngày 17/4/2024 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết (liên thông) của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

     - Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức nộp hồ sơ đến Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, qua một trong các hình thức sau:

     + Trực tiếp;

     + Dịch vụ bưu chính công ích.

     - UBND cấp huyện gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, để Sở Công Thương thẩm định, tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét quyết định

     Thời hạn giải quyết

     - 57 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể:

     - UBND cấp huyện: 25 ngày;

     - Sở Công Thương: 25 ngày;

     - UBND tỉnh: 07 ngày làm việc

 

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan