Bạn đang ở đây

Tổ chức khảo sát, thỏa thuận vị trí đấu nối, phương án hướng tuyến công trình: Cấp điện thôn Mảm 2 xã An Lương huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

19/04/2023 10:44:31

SCT - Thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025 và Kế hoạch Ngày thứ 7 cùng dân - đồng hành cùng doanh nghiệp, ngày 15/4/2023 Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Văn Chấn, UBND xã An Lương, Bí thư, Trưởng thôn Mảm 2 xã An Lương cùng các đơn vị: Công ty Điện lực Yên Bái, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái tổ chức buổi làm việc để thực hiện khảo sát, thống nhất phương án hướng tuyến Cấp điện cho thôn Mảm 2 xã An Lương huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.