Bạn đang ở đây

Bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/07/2024 18:00:49

Ngày 28/6/2024 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trong đõ lĩnh vực CÔng Thương có 3 TTHC

1 Thẩm định đề án xúc tiến thương mại của Sở Công Thương

2 Thẩm định, phê duyệt đề án khuyến công địa phương

3 Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

(Nội dung chi tiết có Quyết định 1350 đính kèm theo)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan