Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

15/04/2024 16:31:46

Ngày 10/4/2024 Sở Công Thương Yên Bái nhận được Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp số ĐKVPĐD-YB/AVN-01/2024 ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Công ty TNHH Amway Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Amway Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm: xn số 820 ngày 13/4/24

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan