Bạn đang ở đây

Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) tỉnh Yên Bái

21/04/2023 18:19:39

SCT - Ngày 17/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện công văn số 1110/UBND-VX ngày 19/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, để kịp thời thông tin, tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Giải thưởng, phát động sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trong sở, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị:

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Giải thưởng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp gửi tác phẩm, sản phẩm dự thi phù hợp với Thể lệ Giải thưởng.

2. Nội dung, đề tài tham dự giải tập trung vào một số vấn đề như: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức – cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… với những đề tài trọng tâm.

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/10/2023 (theo dấu bưu điện).

(Quyết định ban hành thể lệ giải chi tiết xem trong mục đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan