Bạn đang ở đây

Sở Công Thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” năm 2023

29/03/2023 17:39:10

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 03/2/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” năm 2023.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh; nắm bắt kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/3/2023 Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 699/KH-SCT triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” năm 2023 (Có file đính kèm).

Thời gian tổ chức các buổi đối thoại vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, tối thiểu 02 lần/tháng tại trụ sở Sở Công Thương hoặc trực tiếp tại trụ sở các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan