Bạn đang ở đây

   Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/03/2023 17:54:38

       

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

Tin liên quan