Bạn đang ở đây

Một số điểm bán mặt hàng thiết yếu và khẩu trang trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/08/2020 11:11:58

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 2353-CV/TU ngày 28/7/2020 và UBND tỉnh tại văn bản số 2126/UBND-VX ngày 26/7/2020 và để góp phần ổn định cùng cầu thị trường, đảm bảo quyền lợi của người dân, thực hiện nghiệm các quy định của pháp luật, Sở Công thương Yên Bái đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau. (có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan