Bạn đang ở đây

Yên Bái: Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật

Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 9 tháng 11 hàng năm được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu phổ biến pháp luật tại huyện Trạm Tấu.

Thời gian qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm và giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Hiện tại, hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của các sở, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. 

Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đang tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được thực hiện cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 - 15/11/2020. 

Theo đó, với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam cho cán bộ pháp chế các sở, ngành và cán bộ, công chức trong Sở; tổ chức PBGDPL trực tiếp tại xã Tân Đồng (huyện Trấn Yên), truyền thông pháp luật tại Trường Tiểu học và THCS xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái); phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức 4 cuộc tuyên truyền và truyền thông pháp luật tại 4 xã của huyện Lục Yên. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã đăng gần 200 tin, bài PBGDPL trên website của Sở và Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với các huyện: Trạm Tấu, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ tổ chức 13 cuộc PBGDPL cho trên 1.300 lượt người dân về nội dung xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Đất đai; phối hợp với huyện Mù Cang Chải tổ chức 3 đợt truyền thông pháp luật tại các xã: Lao Chải, Khao Mang, Kim Nọi, nội dung về tảo hôn, hôn nhân cận huyết; biên tập, phát hành 2 Bản tin Tư pháp với số lượng 2.000 cuốn.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh sẽ phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để phục vụ đắc lực hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan