Bạn đang ở đây

Yên Bái: 56 cán bộ tham dự tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực Lượng dự bị động viên

Ngày 08/10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2019 cho cán bộ chủ chốt các cấp trong và ngoài quân đội. Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Tại điểm cầu Yên Bái đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV năm 2019; các Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; hoạt động phối hợp của DQTV; quy định về huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc tổng động viên cục bộ; quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đặng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng và quy định cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.

Theo đó, Luật Dân quân tự vệ sửa đổi gồm 8 Chương, 50 Điều và Luật Lực lượng dự bị động viên gồm 5 Chương, 41 Điều; hai Luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật DQTV sửa đổi có những điểm mới: Thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ DQTV. Trúng tuyển công chức được thôi nghĩa vụ trước thời hạn. 6 trường hợp đưa ra khỏi danh sách DQTV. Doanh nghiệp hoạt động 12 tháng trở lên được tổ chức đơn vị tự vệ. Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là ủy viên UBND cấp xã, sĩ quan dự bị; Dân quân thường trực được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Luật Lực lượng DBĐV quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau hội nghị này, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng tới toàn dân quốc Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan