Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

06/03/2020 - 09:43
Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ban hành Chương...
06/03/2020 - 09:42
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao...
06/03/2020 - 09:41
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân...
06/01/2020 - 14:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn...
06/01/2020 - 14:42
Ngày 01/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến tham gia vào ý tưởng đồ án quy hoạch các dự...