Bạn đang ở đây

Sở Tư pháp Yên Bái tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300 người

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 300 đại biểu là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải, các hòa giải viên và nhân dân thuộc 3 xã: Quang Minh, An Bình, Mậu Đông (huyện Văn Yên).

Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân huyện Văn Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến một số quy định của Bộ luật Hình sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đặc biệt trong việc thực hiện nội dung pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan