Bạn đang ở đây

Yên Bái: Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư

07/09/2021 10:09:42

Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu tư luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh Yên Bái nhận được sự quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư quan tâm với nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là các dự án về phát triển hạ tầng đô thị, khu du lịch dịch vụ và các dự án trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp mới quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 23 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 2.729,3 tỷ đồng, trong đó: UBND tỉnh Yên Bái cấp 20 dự án, tổng vốn đăng ký 2.483,3 tỷ đồng; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp 03 dự án, tổng vốn đăng ký 246 tỷ đồng. Cụ thể: 01 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; 12 dự án lĩnh vực công nghiệp; 10 dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế khác.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, đã điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án, trong đó: UBND tỉnh Yên Bái cấp điều chỉnh 14 dự án; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp 09 dự án. Cơ quan đăng ký đầu tư đã rà soát, tham mưu việc chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với 07 dự án đầu tư (trong đó: có 01 dự án FDI) trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Lũy kế đến hết ngày 30/6/2021, toàn tỉnh Yên Bái có 538 dự án đầu tư được cấp chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 115.381,61 tỷ đồng và 381,83 triệu USD, trong đó: lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản: 42 dự án, tổng vốn đăng ký 4.871,17 tỷ đồng và 78,60 triệu USD; lĩnh vực công nghiệp: 395 dự án, tổng vốn đăng ký 88.455,48 tỷ đồng và 299,20 triệu USD; lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế khác: 101 dự án, tổng vốn đăng ký 22.054,96 tỷ đồng và 4,03 triệu USD.

Các dự án đầu tư triển khai thực hiện đã khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các thông tin thông qua các kênh xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, cafe doanh nhân,... Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương khoảng 20-25%; tăng cường việc liên thông thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về đầu tư và các quy định có liên quan.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan